GWEITHDAI

Mae 13 mlynedd brofiad o weithio mewn amgylchedd addysgol wedi rhoi Mr Phormula yn y blaen efo gweithdai beatbocsio a rap dwyieithog. Yn gwybyddus am ei waith  cadarn ma Mr Phormula wedi cynnal sessiynau mewn lleoliadau sy’n cynnwys unedau cyfeirio disgyblion, theatrau, carchardai, colegau, ysgolion, orielau a gwyliau rhwngwladol. Mae hyn yn golygu eich bod yn sicr bydd Mr Phormula yn ddeniadol a difyr tra’n cefnogi sgiliau magu hyder cynyddol a chydweithio.

Yn ddiweddar, a ddyfeisiwyd Mr Phormula y beatbocsio cyntaf a DJ TGAU trwy weithio’n uniongyrchol gyda’r bwrdd arholi CBAC ac mae hyn bellach yn cael ei chyflwyno mewn ysgolion ledled Cymru. gweithdai beatbocsio, rap, cynhyrchu cerddoriaeth a ffilmio arbenigol ar gael a gellir ei hwyluso yn ddwyieithog, yn Cymraeg neu yn Saesneg ac sy’n hygyrch i bawb. Yr holl da chi angen ydi meddwl agored a geg agored i gymryd rhan.

Cysylltwch gyda Mr Phormula am fwy o fanylion.

MrPhormula's Facebook page MrPhormula's Twitter feed MrPhormula's Instagram account MrPhormula's videos Email MrPhormula
LATEST NEWS:
From a Stranger to Super Mario!

Iawn!! Welcome to a well overdue Mr Phormula update!! It’s been a …READ MORE


World champs and 2 X Welsh Loop Champ!

Iawn everyone! We’re back with another jam packed Phormula update, been …READ MORE


Bardd / RGC / GBBB2018

Iawn!! Hope your all well! It’s been a crazy few months …READ MORE


Bardd / Zelda / Beatbox = !?

Iawn everyone! Croeso! Welcome to another jam packed Mr Phormula update! We’re …READ MORE


2018 Dyma ni! 2018 Here we go!!

Iawn!! Happy New Year / Blwyddyn Newydd Dda!! Hope your all …READ MORE


"Mae personoliaeth Ed yn cario’r sioe hefyd. Mae plant yn cymryd ato yn syth, a mae ganddo ffordd arbennig gyda nhw."

Nia Wyn Thomas, menter Iaith Mon